OK-AGENTURA

Zámek na jihu Moravy (222)

Na místě původního kláštera magdalenitek byl postaven čtyřkřídlý renesanční zámek, který byl při následné přestavbě zbarokizován. Při této přestavbě byl také zřízen četný dvůr s kulisovou bránou zdobenou kamennými plastikami. Ve velkém sále v patře je štuková výzdoba s vojenskými motivy. Přízemní místnosti jsou klenuté, místnosti patra jsou plochostropé. K zámeckému objektu patří ještě dvě přilehlé přízemní budovy. Na tuto stavební část navazují ostatní komunikační a manipulační plochy a anglický park. Celý areál je ohraničen zástavbou a zděným oplocením.
V areálu napojeném na všechny inženýrské sítě jsou dále dvě velkokapacitní studny. Vzdálenost od Brna je cca 50 km.

Zastavěná plocha: 3.909 m2
Park: 11.728 m2
Celková plocha: 17.446 m2

Cena: 1.680.000,- EURO

 

OK-AGENTURA