OK-AGENTURA

Zámek na východní Moravě (177)

Jeden z nejcennějších pozdně renesančních zámků na Moravě vznikl v letech 1608 - 1611 přestavbou z původní vodní pozdně gotické tvrze (připomínané v roce 1423) , jejíž rozměrná věž mírně vystupuje do nádvoří s dvoupatrovými arkádovými ochozy, podepřenými v 1. a 2. patře bohatě zdobenými toskánskými sloupy, v přízemí pak hranolovými pilíři s bosáží. Ve staré věži zůstaly zachovány dva pozdně gotické portály. V přízemí jsou stropy klenuté, v patrech pak rovné s fabiony, na několika místech se zachovanou štukovou a malířskou výzdobou. Ve dvou menších sálech zůstala velmi zachovalá kachlová kamna. Věž nad průjezdem do zámku byla přistavěna v roce 1711 a tehdy také vznikly venkovní barokní fasády. Zámek má bohatou historii včetně pověsti o záhadné smrti jednoho z jeho majitelů.
Zámek je ve vyhovujícím technickém stavu, pro zajištění statiky byl stažen a má opravenou fasádu; náročnější rekonstrukci si ovšem vyžádají především interiéry. V současné době jsou v zámku díky dotacím prováděny rekonstrukční práce menšího rozsahu. Všechny místní sítě jsou k dispozici, bude však rovněž nutná jejich obnova.

Zastavěná plocha a nádvoří:1.177 m2
Ostatní plocha:2.905 m2

Kupní cena:30.000.000,- Kč

 

OK-AGENTURA